Rệp nối dây mạng nhỏ gọn chắc chắn (bì 100 cái)

Mã sản phẩm: repnoi

Thumbnail 1 Thumbnail 1 Thumbnail 1
Xử dụng cho

- Thi công hệ thống tổng đài điện thoại

- Thi công hệ thống camera

- Thi công hệ thống báo cháy, báo khói

kỹ thuật đã kiểm chứng hàng rất tốt, bấm vào thì không bung ra được trừ khi cắt bỏ

" data-layout="button_count" data-action="like" data-size="small" data-show-faces="true" data-share="true">