Xếp hạng:
Lượt đánh giá: 0

Ổn định truyền tải, đương đầu băng thông lớn

 

card1